Welkom aan zee

Ondernemend Harlingen (i.o.) heeft als missie om samen met relevante partners een beleving te bieden aan toeristen, inwoners en bezoekers, die uniek is, en Harlingen herkenbaar maakt in de wereld om ons heen. Op deze site kunt u lezen wat de gedachte achter het ondernemersfonds is en hoe het fonds werkt.

Via deze site kunnen deelnemende ondernemers, middels het indienen van een gezamenlijk initiatief, gebruik maken van hun trekkingsrechten. Ook evenementenorganisaties kunnen via deze site een subsidieaanvraag indienen voor een activiteit of evenement.

Reclamebelasting

Het Ondernemersfonds wordt gevuld met bijdrage van de gemeente Harlingen en binnenstadondernemers die een reclame-uiting hebben.

Lees meer

Richtlijnen en criteria

(Ondernemers)verenigingen en (ondernemers)stichtingen, hierna te noemen: de organisatie in de gemeente Harlingen kunnen subsidieaanvragen indienen

Lees meer

Jaarrapporten

Hieronder kunt u de jaarrapporten downloaden van Stichting Harlingen Promotion

Komende activiteiten

  1. Bestuursvergadering

    27 februari @ 19:00 - 21:00

Regel uw aanvraag

Het Ondernemersfonds is bedoeld om de collectieve bestedingen van ondernemers in de gemeente Harlingen te financieren. Door de collectieve aanpak wordt free-riders problematiek tegengegaan. Bovendien wordt met eigen geld de slagkracht van ondernemers vergroot: ondernemers kunnen zelf dingen mogelijk maken, zonder aan te hoeven kloppen bij de gemeente.

Daarnaast stimuleert het fonds samenwerking tussen de verschillende ondernemers, organisaties en sectoren in Harlingen. Door een reclamebelastingheffing dragen alle ondernemingen en organisaties in Harlingen in zone en A en B van Harlingen evenredig bij aan het fonds.

Via de vereniging waar de ondernemers bij zijn aangesloten, kunnen aanvragen voor collectieve bestedingen worden gedaan.

SUBSIDIE AANVRAGEN