Berichten box

INTERACTIEVE SESSIE TOERISTISCHE VISIE HARLINGEN

De toeristisch-recreatieve sector is van groot belang voor Harlingen. Om goed in te kunnen spelen op de huidige ontwikkelingen en toekomstige potenties is de gemeente Harlingen bezig met het opstellen van een nieuwe visie recreatie en toerisme. Het wordt een visie voor de komende vier jaar waarin een  invulling wordt gegeven aan alle toeristische ontwikkelingen in en rond Harlingen.

In mei 2018 is het adviesbureau ZKA in opdracht van de gemeente Harlingen gestart met het verkennen van de huidige stand van zaken en de potenties. Maar we kunnen verschillende kanten op met de toeristische ontwikkeling van Harlingen. Daarom nodigen we u graag uit om in een interactieve sessie met de toeristische ondernemers van Harlingen uw visie, ervaringen en ideeën te delen. Deze sessie vindt plaats op dinsdagavond 2 oktober vanaf 19.30 in restaurant de Zeehoeve aan de Westerzeedijk 45 in Harlingen. ZKA praat u eerst bij over wat de eerste resultaten zijn van hun inventarisatie. Vervolgens gaan we het samen hebben over de mogelijke scenario’s voor toeristische ontwikkeling – en wat hier voor nodig is.

Namens de gemeente en namens ZKA nodigen wij alle ondernemers (u hoeft geen lid van Ondernemend Harlingen te zijn)  uit om bij deze avond aanwezig te zijn. ‘Wij’ zijn de klankbordgroep van dit visietraject – een brede vertegenwoordiging van ondernemers en andere spelers in de toeristische sector van Harlingen.

Klik hier om aan te melden