23 september Informatieavond

Opening
Wethouder Paul Schoute zal de avond openen waarbij hij onder andere ingaat op samenwerking en het gezamenlijk belang hiervan.

Presentatie resultaten Binnenstad enquête
Ondernemers en bewoners hebben via een enquête aangeven wat mooi of goed in de binnenstad is, wat verbeterd kan worden en welke ideeën en wensen er waren ten aanzien van een aantal thema’s. Ondernemend Harlingen presenteert de resultaten van de enquête naar aanleiding van de thema’s bereikbaarheid, aankleding, onderhoud, handhaving, laden/lossen van vrachtwagen, terrassen en horeca.

‘Laaghangend fruit’
Gerard Dijkstra geeft uitleg van wat er aan ‘laaghangend fruit’ al is opgepakt. Kortom de acties die al gedaan zijn of op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

Presentatie Mobiliteitsvisie
Cor Koopmans zal ingaan op de mobiliteitsvisie. Deze visie omvat het hele werkgebied van verkeer en vervoer in Harlingen. Niet alleen voor de binnenstad, maar ook daarbuiten.