Bestuur & RvT

Kandidaten dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Ondernemend Harlingen wordt gevormd door:

Info en solliciteren

Gerard de Boer

Voorzitter

Portefeuille Team Binnenstad
Portefeuille Businessclub

Martine Smits

Penningmeester

Vacant

Secretaris

Kandidaten overige bestuursleden

Jozef Dijkstra

Vertegenwoordiger ondernemers binnengebied (zone A en B)

Rona van der Weg

Vertegenwoordiger ondernemers binnengebied (zone A en B)

Cor Boonstra

Vertegenwoordiger Horeca

Kandidaten Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van toezicht (RvT) ziet er op toe dat het bestuur van OH doet wat het moet doen en zich daarbij aan de statuten en het huishoudelijk reglement houdt.

Info en solliciteren

Lucia van der Meer

Afgevaardigde detailhandel

Henk Jan Cornelisse

Afgevaardigde Horeca

Vacant

Onafhankelijk lid