Ondernemersfonds

Via deze site kan een collectief, middels het indienen van een gezamenlijk initiatief, gebruik maken van subsidiegelden. Ook evenementenorganisaties kunnen via deze site een subsidieaanvraag indienen voor een activiteit of evenement. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van Ondernemend Harlingen. 

Het Ondernemersfonds wordt gevuld met een financiële bijdrage van de gemeente Harlingen en binnenstadondernemers die een reclame-uiting hebben. Doel van het Ondernemersfonds is o.a. om de aantrekkelijkheid van de Harlinger binnenstad te verbeteren, waardoor er meer bezoekers komen. De gemeente int de gelden afkomstig uit de reclamebelasting en sluist het bedrag door naar de Stichting Ondernemersfonds.

De reclamebelasting wordt in de kern van Harlingen ingevoerd, zoals aangegeven in de legenda. Alle niet-woningen met een reclame uiting in dit gebied vallen onder de reclamebelasting. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een gebied A en een gebied B.

De inning per pand met een reclame uiting in gebied A is per maand € 23,00. Op jaarbasis komt dit neer op € 276,-. Dit bedrag wordt door de gemeente geïnd in 8 termijnen (automatische incasso), wat neerkomt op een bedrag van € 34,50 per termijn.

Een reclame uiting in gebied B kost € 16,- per maand, wat neerkomt op € 192,- per jaar. Het termijnbedrag wordt dan € 24,-. Indien men niet kiest voor automatische incasso dan gelden twee termijnen.