Vragenlijst Binnenstad Harlingen

Niet verplicht
Vul in indien je een kopie van je ingevulde vragenlijst wilt ontvangen

Thema Bereikbaarheid

1. Wat vindt u van de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto?
2. Wat vindt u van het parkeren van auto's in de binnenstad en heeft u ideeën, in het bijzonder op de:
3. Wat vindt u van de bereikbaarheid van de binnenstad op de fiets?
4. Wat vindt u van het stallen van fietsen in de binnenstad en heeft u ideeën, in het bijzonder op de:
5. Heeft u nog opmerkingen/wensen over de bereikbaarheid van de binnenstad voor auto's en/of fietsen.

Thema Aankleding en Onderhoud

1. Wat vindt u van de aankleding van de binnenstad en heeft u ideeën? (bloembakken/vlaggen etc)
2. Wat vindt u van het onderhoud van de binnenstad? (wegen, stoepen, panden etc.)
3. Wat vindt u hoe er met afval wordt omgegaan in de binnenstad en heeft u ideeën?
4. Wat vindt u van het groenbeleid in de binnenstad? (bomen, planten, onderhoud)
5. Wat vindt u van de verlichting in de binnenstad?

Thema Handhaving

1. Wat vindt u van de handhaving in de binnenstad?
2. Waar zou volgens u strenger of beter op gehandhaafd kunnen worden?

Thema Laden en Lossen

1. Wat vindt u van het laden en lossen in de binnenstad en heeft u ideeën, in het bijzonder op de:

Thema Terrassen

1. Wat vindt u van het plaatsen van terrassen in de binnenstad en dan in het bijzonder op de:

Tot slot

Wat wilt u verder nog kwijt over de binnenstad van Harlingen?
Heb je een mooie foto of ander voorbeeld van een idee? Deze kun je hier toevoegen en meesturen.
reCAPTCHA is required.